Vi satsar på solenergi och klimatkompenserar våra fordon

För oss är långsiktighet, att tänka hållbart och ta ansvar viktigt. Ett sätt att i praktiken göra detta är att vi klimatkompenserar alla våra fordon, ett 20-tal bilar.

Vi har därför valt att installera cirka 400 kvadratmeter effektiva solcellspaneler på taket till vår egen nybyggda anläggning på Företagsvägen 28 i Skellefteå. Panelerna gör att energin som de producerar till exempel täcker stora delar av byggnadens elförbrukning och uppvärmning. Är vädret extra gynnsamt säljs dessutom överskottselen så att andra kan ta del av den.

Ett exempel: Under de första månaderna producerade anläggningen drygt 15 MWh och sparade cirka 6000 kg/CO2-utsläpp.

Solenergi är en aldrig sinande energikälla och solceller är en modern lösning som tar tillvara den kraft som solen ger. Vi tycker att det känns positivt att få bidra i arbetet med att skapa ett hållbart företagande och en grönare planet.

Vi samarbetar med Skellefteå Kraft och Svea Solar.

Läs mer om Svea Solar