Trygghet och kvalitet

Vi är ett ISO-certifierat företag

Med vår ISO 9001-certifiering vill vi visa, både internt och externt, att vi systematiskt och målmedvetet arbetar med att förbättra vår kvalitet och strävan att överträffa våra kunders förväntningar.

Standarden ISO 9001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden över hela världen. En ISO 9001-certifiering innebär också ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder, medarbetare och ägare. ISO 9001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra företaget, ledningssystemet och processerna.

Sedan maj 2023 är vi dessutom certifierade enligt ISO 14001.

Se vårt ISO-certifikat här (PDF)