Tillbyggnader

Vi ritar själva och på så sätt skapar vi en smart lösning på ett kostnadseffektivt sätt. Ritningarna är användbara för både bygglov och vid konstruktion samt utförande. Tillbyggnader kan användas för att bygga ut en hall eller för att skapa nya sällskapsytor eller matsal. Vi skräddarsyr mot befintligt hus
och samordnar med underentreprenörer för allt som behövs för färdigställande. Exempelvis el, VVS eller markarbete.

Kontakta oss