1.) Tomt och placering

Första steget är så klart att välja vart vill jag bygga mitt hus?

Finns det en detaljplan eller ligger kanske min drömtomt utanför detaljplanelagt område? Beroende på detaljplan eller inte så gäller olika försättning för byggrätt, t ex hur många kvm får jag bygga? Hur högt får huset vara?

Kommunen kan svara på vilka anslutningsavgifter som gäller för vatten, avlopp, el och om det finns tillgång till bredband i området/tomten.

2.) Forma ditt drömhus

Vi hjälper dig att forma ditt hus. Vi har många års erfarenhet från olika byggnationer av lösvirkeshus, vi har sedan starten byggt ca 160 hus i olika utföranden.

Din inspiration kan vara en bild som du hittat på nätet eller i en tidning. Du kanske till och med har en skiss som du ritat upp på ett rutblock? Vi hjälper dig tolka och ta fram olika förslag utifrån dina tankar och idéer.

Vi tar tillsammans med er fram en ritning som kan användas både vid ansökning av bygglov men även som byggritning. Även en hållfasthetsberäkning skapas samt dimensionering på allt som är viktigt för att bygga ett hus från grunden.

3.) Byggnadsnämnden, vatten, avlopp, fiber och el

När vi tagit fram alla ritningar så blir du kallad till byggstartsmöte. Vill du så följer någon från oss med till byggnadsnämnden för det första mötet.

Vi kan också föra diskussionen med byggnadsnämnden åt er i frågor om placering, sockelhöjd, totalhöjd och vinkel på hus – allt för att anpassas så att bygglov erhålls.

I de allra flesta fall ska det finnas en kontrollansvarig på bygglov. Vi har kontakt med de flesta som arbetar med kontrollansvar i Skellefteå.

När bygglovet är godkänt så ska huset sättas ut och placeras på tomten. Här samarbetar vi med lantmäteriet. Sedan tillverkar vi och slår ned profilhörn i marken för att göra anpassningen så fördelaktig som möjligt.

Vi samarbetar med Skellefteås bästa rörmokare och elektriker och utformar tillsammans med er det handlingar/ritningar som avser el-och vvs som bygglovet ska kompletteras med.

4.) Mark och grundarbete

Här kan förutsättningarna variera beroende på om det är befintlig eller helt ny tomtmark.

På en ny tomtmark så avtäcker man i regel hela markytan och skalar då av skogsmarksytan på ca 20 centimeters djup. Vi jobbar med duktiga grävmaskinister som gräver ut samt transporterar bort och dit allt material som behövs för er nya tomt.

Därefter bygger vi kantelement och form. Sedan dras vattenledningar, avlopp och värmeledningar av rörmokare i grunden före gjutning.

5.) Resa stommen

När plattan är gjuten så fäster vi syll på plattan och sätter upp väggar, mellanbjälklag och sätter upp egna ställningar runt huset.

Därefter kommer en kranbil och lyfter upp takstolarna. Takstolarna är det enda som är prefabricerat i vår process att bygga ett helt nytt hus. Takstolarna är givetvis anpassade efter norrländsk snölast.

När väggar, mellanbjälklag och takstolar är på plats så är det dags att väderskydda och göra huset tätt. I regel används rote och underlagspapp för tak och på väggarna är det utvändigt gips.

6.) Isolering och värme

När stommen är på plats så börjar det invändiga arbetet. Vi isolerar ytterväggar, sätter diffusionsplast och reglar invändigt liggande på vägg. Sen monteras yttertak och reglas upp för att kunna isoleras.

När detta är gjort så kan vi sätta igång värmen och starta uttorkning av betongplattan.

Värmen sätts igång med en tillfällig panna på husets ingjutna värmesystem, oftast bergvärme, detta för att säkerställa att all fukt torkas ur betongplattan innan tätskikt och golv ska läggas i huset.

Vi fuktmäter betongplattan eftersom för att säkerställa att vi når godkända nivåer. Uttorkningen tar vanligtvis 12 veckor.

7.) Utvändigt färdigställande och invändig rörinstallation

Samtidigt som plattan torkar så fortlöper arbetet på huset. Vi monterar fönster och lägger taket. Fasaden görs klar med knutbräder och foder läggs runt fönster så att huset är helt färdigt utvändigt.

I det här skedet så drar också elektriker alla ledningar för el i mellanbjälklag och väggar.

Även rörmokare är på plats och drar ut de ledningar som behövs för vatten och avlopp.

Rörmokaren jobbar alltid efter Säkra Vatten-systemet vilket innebär att rören dras genom rör i rör-principen och samlas i ett vattensäkert skåp. Där kan ni sedan se om det skulle vara något läckage i någon ledning.

8.) Kök, golv, toaletter och ventilation.

När torkningen av plattan är i sitt slutskede så är det dags att klä väggar med skivor och göra klart innertaken. Därefter kommer mattläggare och plattsättare för att utföra tät och ytskikt i badrum, tvättstuga och WC.

Sedan görs rördragning för ventilation och installation av ventilationsaggregat sker.

9.) Invändigt färdigställande

Här börjar finliret.

När plattan är klar så monteras kök och golv läggs in i hela huset. Är det ett flervåningshus så görs även trappmontaget här. Nu är det också dags för invändig målning, listning av taklister, foder kring fönster, dörrar och montering av golvsockel.

Elektriker monterar strömbrytare och vägguttag. Rörmokare monterar duschväggar, kranar, WC-stol, badkar eller vilka delar ni valt att innefatta i ert husbygge.

Nu börjar huset att vara färdigt. Processen har tagit mellan 6-9 månader från att markarbetet startade till att ert hus står nyckelfärdigt – redo för er att flytta in.

10.) Besiktning

Inför färdigställandet av huset görs alltid en slutbesiktning av opartisk besiktningsman.

Under byggtiden så är huset försäkrat via vår entreprenadförsäkring som vi idag har hos Länsförsäkringar Västerbotten men när besiktningen är godkänd så bör ni också teckna en villaförsäkring.

Kontakta oss gärna, så bokar vi in ett möte om ni har planer på att bygga, tel 0910-72 30 27 eller mail: info@etbbygg.com