Tillbyggnader

Personalutrymmen, fler kontorsplatser eller ny entré. Vi tar projekt från ritbordet till verklighet och hjälper er anpassa er verksamhets lokaler efter era behov. Vi ritar själva och på så sätt skapar vi en smart lösning på ett kostnadseffektivt sätt. Ritningarna är användbara för både bygglov och vid konstruktion samt utförande.

Vi skräddarsyr mot befintligt fastighet och samordnar med underentreprenörer för allt som behövs för färdigställande. Exempelvis el, VVS eller markarbete.

Kontakta oss